Menu
Your Cart

Аналіз матеріалів

Проведення тестів / аналізів / вимірювань:

  • Скануюча електронна мікроскопія, включаючи:

    • Мікрорентгеноспектральний аналіз (визначення хімічного складу в точці зразка).

    • Проведення Маппінгу (визначення хімічного складу по площі зразка).

  • Рентгенофлуоресцентний аналіз (визначення хімічного складу зразка)

  • Диференціальний термогравіметричний аналіз

  • Аналіз розмірів частинок

  • Рентгенофазовий аналіз (визначення фазового складу зразка)

  • Інтерпретація даних фізичних експериментів (розрахунок дифрактограм, визначення фазового, хімічного складу і ін.).