Menu
Your Cart

Технологія: Дифузійно-хвильова спектроскопія

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?

ДХС вимірює коливання інтенсивності світла, розсіяного зразком. Світло коливається через рухливість частинок (броунівський рух).


Інтерферована зворотно розсіяна хвиля, що  що утворилася завдяки руху частинок формує спекл-структуру на багатопіксельном детекторі.


Спекл-зображення, що формується на багатопіксельних детекторах обробляється з метою побудови декореляційної кривої, яка кількісно описує швидкість руху частинок.


Крива декореляції дозволяє побудувати графік середньоквадратичного зсуву (СКЗ) частинки, який кількісно характеризує переміщення частинок в нанометрах.


СКЗ крива дозволяє обчислити мікрореологічні модулі в'язкості та пружності (G'' μR, G'μR) з використанням узагальнених співвідношень Стокса-Ейнштейна (УССЕ).

У даній категорії немає товарів.